George Topârceanu | Migdale amare | Ripostã

Unui gazetar care cerea sã fiu spânzuratVrei sã mã spânzuri, vasãzicã?…Când te-am citit, în adevãr,Îþi dau cuvântul cã de fricãMi s-a zbârlit un fir de pãr! Cum? þi-a venit aºa, deodatã,Netam-nesam?Pãreai un om cu judecatã —La asta nu mã aºteptam. Te-ai supãrat...