Formele de agresiune asupra mediului

După J. Sonnenfeld, se deosebesc un mediu geografic, unul operaţional, unul perceptual, respectiv unul comportamental. Mediul geografic reprezintă sfera cea mai largă, referindu-se la nivelul planetar al mediului (polar, tundral, arboral, esemial). Mediul operaţional...

Ecosfera

Evoluţia geologică a Pământului s-a declanşat în urmă cu cca. 4,6 miliarde de ani. Răcirea scoarţei pământului şi scăderea temperaturii sub 100 oC au permis condensarea vaporilor de apă din atmosferă şi formarea oceanului planetar. Volumul apelor oceanice era...