George Topârceanu | Migdale amare | Fantezie de toamnã

Publicat deMadalina Marcu

Acesta-i un cântec pe care de mult
Am vrut sã vi-l cânt dumneavostrã.
Natura-l repetã cu aspru tumult.
Acesta-i un cântec pe care-l ascult
Cu nasul lipit de fereastrã.

Ca vechiul ceasornic cu muzicã, port
Cântare latentã în mine.
Se pune-n miºcare un tainic resort
ªi-mi cântã romanþa trecutului mort
În freamãte lungi de suspine.

Cu crengile ude ºi fãrã veºmânt
Salcâmii la poartã se-ndoaie.
Pe stradã se plimbã iernaticul vânt
ªi fluierã-n tactul aceluiaºi cânt
ªi plânge cu lacrimi de ploaie.

În casã tac toate. Un singur covor
Atacã, pe nas, uvertura.
ªi cãrþile toate-l urmeazã în cor,
Începe sã cânte întregul decor, —
Ceasornicul bate mãsura.

ªi-acuma-i un cântec adânc, ne-ntrerupt:
Dulapul cu-o aripã frântã,
ªi patul, ºi soba, ºi scaunul rupt,
ªi vechile cadre cu flori dedesubt
Se uitã la mine ºi cântã.

Ca undele mãrii izbite de dig
Pereþii-mprejur fredoneazã…
ªi numai o muscã surprinsã de frig
Pe masã, alãturi de-un rest de covrig,
Cu labele-n sus, hiberneazã.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...