George Topârceanu | Migdale amare | Fum

Publicat deMadalina Marcu

Vis albastru al Naturii!
Cum se-nalþã-ncet din sfera
Pãmânteºtilor combustii, spre azur,
Spre Infinit,
Cu podoabe ireale decoreazã atmosfera
Anunþând Nemãrginirii opera unui chibrit.

Colonade fãrã numãr leagã cerul cu pãmântul
ªi-n ogeagurile albe stau înfipte…
Dar acum
Peste case, ca o mare de luminã, trece vântul
Spulberând arhitectura colonadelor de fum.

Din cãdelniþi ºi din pipe prin vãzduh se întretaie
Fum albastru de tãmâie
Cu fum galben de tutun,
Ori pluteºte-n trâmbe albe peste câmpuri de bãtaie
Fumul sângelui ºi-al morþii,
Fumul gurilor de tun…

Alteori, din mari dezastre izvorãºte ca un fluviu,
Dar cu aceeaºi nepãsare îl primeºte cerul trist:
Din incendiile Romei,
Din Stambul
Sau din Vezuviu,
Din altarele lui Buda sau din templele lui Crist.

Orientul îºi înalþã fumul greu de mirodenii:
Visul pagodelor albe ºi-al fachirilor gângavi.
Miazãnoapte, ceaþa deasã care-nchipuie vedenii,
Iar Apusul, fum de fabrici,
Jertfa turmelor de sclavi.

Sus, în spaþii reci, adunã cataracte de zãpadã.
Lungi corãbii, la hotarul infinitului, strãbat
Altitudini glaciale care-amestecã grãmadã
Cu buhai de pe Negoiul aburii din Eufrat.

Sunt acolo scãri înalte, strãvezii ca floarea spumii.
Dar cu ochii cãtre ele, în zadar aºtepþi mereu
Sã se clatine azurul din catapiteazma lumii
ªi pe treptele de marmur sã coboare Dumnezeu…

Fum! Învãluie pãmântul ca sã-l apere de soare.
Fum! Cu-ncetul ne cuprinde ºi ne strânge ca un zid
ªi ne-nãbuºe de veacuri în rotundã închisoare
Cu ferestre de luminã care nu se mai deschid.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...