Ion Barbu | Joc secund

Publicat deMadalina Marcu

Joc secund

Din ceas, dedus, adîncul acestei calme creste,

Intrată prin oglindă în mîntuit azur,

Tăind pe înecarea cirezilor agreste

În grupurile apei un joc secund, mai pur.

Nadir latent! Poetul ridică însumarea

De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi,

Şi cîntec istoveşte: ascuns, cum numai marea

Meduzele cînd plimbă sub clopotele verzi.

***

Timbru

Cimpoiul veşted luncii, sau fluierul în drum

Durerea divizată o sună-ncet, mai tare?

Dar piatra-n rugăciune, a humei despuiare

Şi unda logodită sub cer, vor spune – cum?

Ar trebui un cîntec încăpător, precum

Foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare;

Ori lauda grădinii de îngeri, cînd răsare

Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum.

***

Grup

E temniţa în ars, nedemn pămînt.

De ziuă, fînul razelor înşală;

Dar capetele noastre, dacă sînt,

Ovaluri stau, de var, ca o greşală.

Atîtea clăile de fire stîngi!

Găsi-vor gest închis, să le rezume,

Să nege, dreaptă, linia ce frîngi:

Ochi în virgin triunghi tăiat spre lume?

***

Înecatul

Fulger străin, desparte această piatră-adîncă;

Văi agere, tăiaţi-mi o zi ca un ochean!

Atlanticei sunt robul vibrat spre un mărgean,

Încununat cu alge, clădit în praf de stîncă,

Un trunchi cu prăpădite crăci vechi, ce stau să pice,

Din care alte ramuri, armate-n şerpi lemnoşi,

Bat apele, din care baia albastră să despice

Limbi verzi, şuierătoare, prin dinţii veninoşi.

***

Orbite

Colo, dimineaţa mea,

Viu altar îţi miruia:

Ca Islande caste, norii

În, dorită, harta orii,

Ageri, şerpii ce purtai,

Şerpii roşii, scurşi din rai.

Şi, cules, albastrul benţii

De pe jerbele Juvenţii.

*

Lăncile de iarbă mici

Le păzea căţeaua Bitsch,

Inimi mari dormeau pe ţară,

Munţi, cu sîngele afară?

Cunoscut acelor zori

În fîntîni,

      în şerpi,

            în nori.

***

Statură

Să nu prelingă, să nu pice

Viu spiritul, robit în ea,

La azimi albe să-l ridice:

Sfiit pruncia ei trecea.

Sori zilnici, grei, adreau sub dungă,

Uşor sunau în răsărit;

Şi nori ce nu ştiau s-ajungă

Şi munţii, cîţi va fi-întîlnit,

Suiau cu iezerii, să cate

La anii falnici, douăzeci.

Vedeau din ceasul ce nu bate

– Din timp tăiat cu săbii reci.

***

Încreat

Cu Treptele supui văditei gale

Sfînt joc în speranţă, de pe sund,

Treci pietrele apunerii egale

Supt văile respinse, ce nu sunt.

Ţi-e inima la vîrste viitoare

Ca şearpele pe muzici înnodat,

Rotit de două ori la mărul-soare,

În minutare-aprins – şi încrestat.

***

Izbăvită ardere

de George Bacovia

Curcanii au mutat pe soare şirul

De gîturi cu, nestinşi, cartofii roşii.

La cerul lăcrămat şi sfînt ca mirul

Rotunzi se fac şi joacă pîntecoşii!

Şuviţa stelei noi întinge-n ape,

Un stăpînit pămînt ascultă ani,

Pămîntul s-a lipit de steaua-aproape.

Nuntesc, la curtea galbenă, curcani.

***

Poartă

Suflete-n pătratul zilei se conjugă.

Paşii lor sunt muzici, imnurile – rugă.

Patru scoici, cu fumuri de iarbă de mare,

Vindecă de noapte steaua-n tremurare.

Pe slujite vinuri frimitură-i astru.

Munţii-n Spirit, lucruri într-un Pod albastru.

Raiuri divulgate! Îngeri trimeşi

Fulgeră Sodomei fructul de măceş.

***

Lemn sfînt

În văile Ierusalimului, la unul,

Păios de raze, pămîntiu la piele:

Un spic de-argint, în stînga lui, Crăciunul,

Rusalii ard în dreapta-i cu inele.

Pe acest lemn ce-aş vrea să curăţ, nu e

Unghi ocolit de praf, icoană veche!

Văd praful – rouă, rănile – tămîie?

– Sfînt alterat, neutru, nepereche.

***

Legendă

Străluminaţi ca nişte unghii,

Sub scuturi, îngeri au lăsat

Cherubul văii să-l înjunghii,

– Sădiţi în aer ridicat.

Şi limfa pajiştelor pale

Se pleacă soarelui ferit

Al certei sere animale:

Îngînă sîngelui ivit.

Scris, rîul trece – în mai – albastru

Şi varurile zilei scad,

E rana Taurului astru.

Vădita ţară, Galaad.

***

Aura

Mire, văzut ca femeiea,

Cu părul săpat în volute,

De Mercur cumpănit, nu de Geea,

Căi lungi înapoi revolute;

La conul acesta de seară,

Cînd sufletul meu a căzut

Şi cald, aplecatul tău scut

Îl supse, ca pata de ceară,

Crescut, între mîini ca de apă,

Ce lucru al tainei cercai?

Sub verdele lumilor plai

Arai o lumină mioapă.

***

Mod

Te smulgi cu zugrăviţii, scris în zid,

La gama turlelor acelor locuri,

Întreci oraşul pietrei, limpezit

De roua harului arzînd pe blocuri,

O, ceasuri verticale, frunţi tîrzii!

Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două;

Iar sufletul impur, în calorii,

Şi ochiul, unghi şi lumea aceasta-nouă.

– Înaltă-n vînt te frîngi, să mă aştern

O, iarba mea din toate mai frumoasă.

Noroasă pata aceasta de infern!

Dar ceasul – sus; trec valea răcoroasă.

***

Secol

Răsărit al crestelor de păsări,

Steme nicăiri în fîlfîit,

Bîntuie, cînd soarelui voit

Arcuite pajurile căţări.

Seceri dintre secete-au sclipit!

Chemi zidul ars, cu ierburile cimbruri,

Anulare unor albe timpuri,

Sub arginţii muntelui orbit.

***

Margini de seară

Pendulul apei calme, generale,

Sub sticlă sta, în Ţările-de-Jos.

Luceferii marini, amari în vale;

Sălciu muia şi racul fosforos.

Un gînd adus, de raze şi curbură

(Fii aurul irecuzabil greu!)

Extremele cămărilor de bură

Mirat le începea, în Dumnezeu.

***

Steaua imnului

“Asemenea seri se întorc, zice-se, de demult.”

M.I. Caragiale (Craii de Curtea Veche, pag. 36)

Rîu încuiat în cerul omogen,

Arhaic Unt, din lăudată seară,

Scurs florilor, slujind în Betleem,

Cînd gărzile surpate înviară.

Să port, – sub raze deget şters înting, –

Un liniştit, un rar şi tînăr mugur

Prin ger mutat, prin tufele de zinc,

La stîncile culcate: să le bucur.

***

Suflet pierdut

Scăzută zării blîndă e ţara minerală.

– Inel şi munte, iarbă de abur înzeuat.

A ofilirii, numai această foarte pală

Făclie, pe ghicirea Albastrului ouat.

Minţiri, lumini! Scăpată, doar sfînta, ca o maică,

– Ars doliul ei; cu fruntea călcată de potcap;

Scăldînd la dublul soare, apos, de la Drăgaică,

Rotundul, scund în palmă, duh simplu-în chip de nap.

***

Dioptrie

Înalt în orga prismei cîntăresc

Un saturat de semn, poros infoliu.

Ca fruntea vinului cotoarele roşesc,

Dar soarele pe muchii curs, – de doliu.

Aproape. Ochii împietresc cruciş

Din fila vibrătoarei ca o tobă,

Coroana literei, mărăciniş,

Jos în lumină tunsă, grea, de sobă.

Odaie, îndoire-n slabul vis!

– Deretecată trece, de-o mătuşe –

Gunoiul tras în conuri, lagăr scris,

Adeverire zilei – prin cenuşe.

***

Desen pentru cort

O, veacul legiuise militar

În litere ca turnul ţuguiate!

Urzite căi, neverosimil var,

Prin dimineaţa ierbii înmuiate.

Spălări împărtăşite! Înnoiţi

Arginturile mari botezătoare

Şi inima călărilor – spuziţi

De dreapta ziua aceasta suitoare.

– Ei vor sălta, la drum cu Novalis,

Prin şvabii verzi, ţipate în castele,

Să prade tremuratul plai de vis,

Prielnic potrivirilor de stele!

***

Edict

Această pontifică lună

Cuvîntul adormiţilor e,

Din roua caratelor sună

Geros, amintit: ce-ru-le.

O sobă, cealaltă mumie.

Domneşte pe calul de şah,

La Moscova verde de-o mie

De turle, ars idol opac.

Dogoarea, podoaba: răsfeţe

Un secol cefal şi apter.

– Ştiu drumul Slăbitelor Feţe,

Ştiu plînsul apos din eter.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...