Ion Barbu | Uvedenrode

Publicat deMadalina Marcu

Păunul

Se ploconea, răsăritean şi moale,

Mălai din mîna ta să ciugulească.

Albastru pîlpîia şi cald, în poale,

Ca pînzele alcoolului din ceaşcă.

Pe butură, nebunul tău cu scufă

Ochi inegali grozav de trişti rotea,

Şi mîna ţi-a sucit, cum storci o rufă,

Şi-a rupt şi gîtul păsării, care bătea.

***

Paralel romantic

Numisem nunţii noastre-un burg,

Slăvit cu ape-abia de curg,

Ca un dulău trîntit pe-o labă –

Vechi burg de-amurg, în ţara şvabă.

Scări, unghiuri, porţi! În prag de uşe,

O, troli domoli, o, troli cu guşe,

La ce vărsări, ca de venin,

Vis crud striviţi şi gînd cretin!

Stîngi cuburi şubrede, intrate,

De case roşii, zaharate;

Verzi investiri, prin cîte-un gang,

Sub ceasuri largi – balang, balang!

***

Riga Crypto şi lapona Enigel

Baladă


– Menestrel trist, mai aburit
Ca vinul vechi ciocnit la nuntă,
De cuscrul-mare dăruit
Cu pungi, panglici, beteli cu funtă,


Multîndărătnic menestrel,
Un cîntec larg tot mai încearcă,
Zi-mi de lapona Enigel
Şi Crypto, regele-ciupearcă!


– Nuntaş fruntaş!
Ospăţul tău limba mi-a fript-o,
Dar cîntecul tot zice-l-aş,
Cu Enigel şi riga Crypto.

– Zi-l, menestrel!
Cu foc l-ai zis acum o vară;
Azi zi-mi-l stins, încetinel,
La spartul nunţii, în cămară.

*

Des cercetat de pădureţi
În pat de rîu şi-n humă unsă,
Împărăţea peste bureţi
Crai Crypto, inimă ascunsă,

La vecinic tron, de rouă parcă!
Dar printre ei bîrfeau bureţii
De-o vrăjitoare mînătarcă,
De la fîntîna tinereţii.

Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau, să-l ocărască,
Sterp îl făceau, şi nărăvaş,
Că nu voia să înflorească.

În ţări de gheaţă urgisită,
Pe-acelaşi timp trăia cu el,
Laponă mică, liniştită,
Cu piei, pre nume Enigel.

De la iernat, la păşunat,
În noul an, să-şi ducă renii
Prin aer ud, tot mai la sud,
Ea poposi pe muşchiul crud
La Crypto, mirele poienii.


Pe trei covoare de răcoare
Lin adormi, torcînd verdeaţă,
Cînd lîngă sîn un rigă spîn
Cu eunucul lui bătrîn

Veni s-o-îmbie cu dulceaţă:


– Enigel, Enigel,
Ţi-am adus dulceaţă, iacă.
Uite fragi, ţie dragi;
Ia-i şi toarnă-i în puiacă.


Rigă spîn, de la sîn,
Mulţumesc dumitale.
Eu mă duc să culeg
Fragii fragezi, mai la vale.


– Enigel, Enigel,
Scade noaptea, ies lumine,
Dacă pleci să culegi,
Începi, rogu-te, cu mine.
 

– Te-aş culege, rigă blînd?
Zorile încep să joace,
Şi eşti umed şi plăpînd,
Teamă mi-e, te frîng curînd,
Lasă. – Aşteaptă de te coace.

– Să mă coc, Enigel,
Mult aş vrea, dar, vezi, de soare,
Visuri sute, de măcel,
Mă despart. E roşu, mare,
Pete are fel de fel;
Lasă-l, uită-l, Enigel,
În somn fraged şi răcoare.


– Rigă Crypto, rigă Crypto,
Ca o lamă de blestem
Vorba-n inimă-ai înfipt-o!
Eu de umbră mult mă tem,


Că dacă-n iarnă sunt făcută,
Şi ursul alb mi-e vărul drept,
Din umbra deasă, desfăcută,
Mă-nchin la soarele-nţelept.


La lămpi de gheaţă, supt zăpezi,
Tot polul meu un vis visează.
Greu taler scump, cu margini verzi,
De aur, visu-i cercetează.


Mă-nchin la soarele-nţelept,
Că sufletu-i fîntînă-n piept,
Şi roata albă mi-e stăpînă,
Ce zace-n sufletul-fîntînă.


La soare, roata se măreşte;
La umbră, numai carnea creşte
Şi somn e carnea, se dezumflă,
Dar vînt şi umbră iar o umflă?
 

Frumos vorbi şi subţirel
Lapona dreaptă, Enigel,
Dar timpul vezi, nu adăsta,
Iar soarele acuma sta
Zvîrlit în sus, ca un inel.

– Plîngi, preacuminte Enigel!
Lui Crypto, regele-ciupearcă,
Lumina iute cum să-i placă?
El se desface uşurel
De Enigel,
De partea umbrei moi să treacă?

Dar soarele, aprins inel,
Se oglindi adînc în el;
De zece ori, fără sfială,
Se oglindi în pielea-i cheală.

Şi sucul dulce înăcreşte,
Ascunsa-i inimă plesneşte;
Spre zece vii peceţi de semn,
Venin şi roşu untdelemn
Mustesc din funduri de blestem;

Că-i greu mult soare să îndure
Ciupearcă crudă de pădure,
Că sufletul nu e fîntînă
Decît la om, fiară bătrînă,
Iar la făptură mai firavă
Pahar e gîndul, cu otravă –

Ca la nebunul rigă Crypto,
Cu focul inima i-a fript-o,
De a rămas să rătăcească
Cu altă faţă, mai crăiască;

Cu Laurul-Balaurul,
Să toarne-n lume aurul,
Să-l toace, gol la drum să iasă
Cu măsălariţa-mireasă,
Să-i ţie de împărăteasă.

***

Oul dogmatic

Dogma: Şi Duhul Sfînt se purta deasupra apelor

E dat acestui trist norod

Şi oul sterp, ca de mîncare,

Dar viul ou, la vîrf cu plod,

Făcut e să-l privim la soare!

Cum lumea veche în cleştar,

Înoată în subţire var

Nevinovatul, noul ou,

Palat de nuntă şi cavou.

Din trei atlazuri e culcuşul

În care doarme nins albuşul

Atît de galeş, de închis,

Ca trupul drag surpat în vis.

Dar plodul?

De foarte sus

Din polul plus

De unde glodul

Pămînturilor n-a ajuns,

Acordă lin

Şi masculin

Albuşului în hialin:

Sărutul plin.

*

Om uitător, ireversibil,

Vezi Duhul Sfînt făcut sensibil?

Precum atunci, şi azi întocma:

Mărunte lumi păstrează dogma.

Să vezi la bolţi pe Sfîntul Duh

Veghind vii ape fără stuh,

Acest ou-simbol ţi-l aduc,

Om şters, uituc.

Nu oul roşu.

Om fără saţ şi om nerod,

Un ou cu plod

Îţi vreau, plocon, acum de Paşte;

Îl urcă-n soare şi cunoaşte!

*

Şi mai ales te înfioară

De acel galben icusar,

Ceasornic fără minutar,

Ce singur scrie cînd să moară

Şi ou, şi lume. Te-nfioară

De ceasul galben, necesar?

A morţii frunte-acolo-i toată.

În gălbenuş,

Să roadă spornicul albuş,

Durata-înscrie-în noi o roată.

Întocma-dogma.

*

Încă o dată:

E Oul celui sterp la fel,

Dar nu-l sorbi. Curmi nuntă-n el.

Şi nici la cloşcă să nu-l pui!

Îl lasă-n pacea întîie-a lui,

Că vinovat e tot făcutul,

Şi sfînt – doar nunta, începutul.

Ajunul Paştilor, 1925

***

Ritmuri pentru nunţile necesare

Cînd planuri sună a cădere

Şi găzduieşti la rea putere

La neagra Damă Miriam

În bande încinsă, de dinam.

Capăt al osiei lumii!

Ceas alb, concis al minunii,

Sună-mi trei

Clare chei

Certe, sub lucid eter

Pentru cercuri de mister!

An al Geei, închisoare,

Ocoleşte roatele interioare:

Roata Venerii

Inimii

Roata capului

Mercur

În topire, de azur,

Roata Soarelui

Marelui.

I

Înspre tronul moalei Vineri

Brusc, ca toţi amanţii tineri,

Am vibrat

Înflăcărat:

Vaporoasă

Rituală

O frumoasă

Masă

Scoală!

În brăţară tu fă-mi loc

Ca să joc, ca să joc,

Danţul buf

Cu reverenţe

Ori mecanice cadenţe.

Ah, ingrată,

Energie degradată,

Brută ce desfaci pripită

Grupul simplu din orbită,

Veneră,

Inimă

În undire minimă:

Aphelic (a)

Perihelic (b)

Conjunctiv (dodo)

Oponent (adio!)

II

Paj al Venerii,

Oral

Papagal!

În cristalul tău negat

Spre acel fumegat

Fra Mercur

De pur augur,

Peste îngeri, şerpi şi rai

Sună vechi:

I-ro-la-hai,

Mercur, astră aurită,

Ce peri doi împodobită

Lungi

Cu pungi

Pe boamba mare,

Oarbă, de cercetătoare,

O, Mercur,

Frate pur

Conceput din viu mister

Şi Fecioara Lucifer,

Înclinat pe ape caste

În sfruntări iconoclaste,

Cap clădit

Din val oprit

Sus, pe Veacul împietrit,

O, select

Intelect

Nunta n-am sărbătorit?

III

Uite, ia a treia cheie,

Vîr-o în broasca – Astartee! –

Şi întoarce-o de un grad

Unui timp retrograd,

Trage porţile ce ard,

Că intrăm

Să ospătăm

În cămara Soarelui

Marelui

Nun şi stea,

Abur verde să ne dea,

Din căldări de mări lactee,

La surpări de curcubee,

– În Firida ce scînteie

eteree.

***

Paznicii

Înaltă conexiune,

Gardă eficace nunţilor,

Drum şi Carte:

Pentru sumbrul rac al lui Marte,

Pentru Jup

– Acel Trup –

Saturn centurat în aparte,

Uran ca un tiv,

Neptun aditiv;

Cădelniţare în cor a nunţilor,

Din zece Lune, în rampă,

O foarte cerească şi amplă

Mătanie a Frunţilor!

Salut de pe scară de noapte,

La sceptrul seral,

De trei ori spiral:

Al lumii rîu static de lapte;

Plecăciune joasă,

La faţa păroasă,

Suptă, care ajună

Apusă-n cărbunii din lună;

Mătanie adîncă,

Îndoită încă

Norului violaceu,

Fumat lung, de soare,

La ziua-n revărsare,

Cînd pipăie sufletul meu.

***

Înfăţişare

“Lol ’tis a gala night.”

Edgar Poe

Pudrează rîul tragic în oglindă,

Cu de-amăruntul, cristalin, de bal;

Săltate-n coc, volutele să prindă

Perucii de argint – un encefal.

La balul liniştit, de mare gală,

De vrei să placi frumosului tău Domn:

Treaz, poleieşte-ţi masca facială

Şi dinţii înverziţi de duh de somn;

Luminile odăilor le stinge!

Să-nceapă marea pară de opal,

Cînd îngheţat, din iarna care ninge

În creştet, ca-ntr-un parc, pe encefal.

– Fii Domnului statură luminoasă,

Cu gîndul – sprinten fulger viitor!

Să-ţi fie braţul spadă bătăioasă

Şi ochiul: disc lunar lunecător.

***

Falduri

Somn mult, din pluşuri. Vid în stal.

Vegherea sticlei, drept cortină.

Îndepărtat, ca-ntr-o odihnă

Din membre limpezi, o, cristal!

Sub mături, fluturi şi urîturi

Mort – chipul meu, pe crengi de gîturi.

Un glas din ceruri, cere: – Dacă

Ai face-oglinzile să tacă?

Din somn, din stofă sar deştept,

Smulg fierul scurt, îl duc la piept.

La ţărmul apelor de gală

Strig hidra mea, chilocefală:

– Întemniţate William,

Cast hidrofil, te aşteptam

Să treci maree, din oglindă

În luna frunţii, să te-aprindă;

Student stufos, Bostonian,

Ceţoase Wilson William,

Îţi jur, ar face-o bună mină

Spini şase-n pielea ta marină!

(De şase ori, în ape grele

Sting fier aprins, pînă-n prăsele;

Fulger cedat, just unghi normal,

Cad reflectat, croiesc cristal.)

Piei chip! Rămîi, cortină spartă,

Pătrată Spanie pe-o hartă,

Răpus, în mîini, pumnalul tras,

În fund ursuz, de zahăr ars:

Valuri frînte, gemene,

Ruptură de cremene.

Ce gînd tîrziu mă suflă-acu?

Să vîntur nopţi “Bu-hu-hu”

Ca la cîntec, altădată?

Se toarce vorba, închegată,

Cutia încet se-ncuie-n piept

În scrisul apei caut drept.

***

Uvedenrode

La rîpa Uvedenrode

Ce multe gasteropode !

Suprasexuale

Supramuzicale ;

Gasteropozi !

Mult limpezi rapsozi,

Moduri de ode

Ceruri eşarfă

Antene în harfă :

Uvedenrode

Peste mode şi timp

Olimp !

Ceas în cristalin

Lîngă fecioara Geraldine !

Dantelele sale

Ca floarea de zale,

Prin braţele ei

Gheţari de idei,

La soarele sfînt,

Egal – acest cînt :

Ordonată spiră,

Sunet

Fruct de liră,

Capăt paralogic,

Leagăn mitologic,

Din şetrele mari

Apari :

O cal de val

Peste cavală

Ca varul deasupra-n spirală !

Încorporată poftă,

Uite o fată :

Lunecă o dată,

Lunecă de două

Ori, pînă la nouă,

Pînă o-nfăşori

În fiori uşori,

Pînă-o torci în zale

Gasteropodale ;

Pînă cînd, în lente

Antene atente

O cobori :

Pendular de-ncet,

Inutil pachet,

Sub timp,

Sub mode

În Uvedenrode.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...