Noapte de iarnã

Publicat deMadalina Marcu

Cad din cer mãrgãritare
Pe oraºul adormit…

Plopii, umbre solitare
În vãzduhul neclintit,
Visãtori ca amorezii
Stau de veghe la fereastrã,
ªi pe marmura zãpezii
Culcã umbra lor albastrã.

Iarna!… Iarna tristã-mbracã
Streºinile somnoroase,
Pune vãl de promoroacã
Peste pomi ºi peste case.
Scoate-o lume ca din basme
În lumini de felinare —
Umple noaptea de fantasme
Neclintite ºi bizare.
Din ogeagul de cãrbune
Face albã colonadã
ªi pe trunchiuri negre pune
Capiteluri de zãpadã,
Iar prin crengile cochete
Flori de marmurã aninã, —
O ghirlandã de buchete
Care tremurã-n luminã.
Reci podoabe-n ramuri goale
Plouã fãrã sã le scuturi,
Ici, risipã de petale,
Colo, roi uºor de fluturi…

*

ªi din valul de zãpadã,
Ca o mutã arãtare
Legãnându-se pe stradã,
Un drumeþ ciudat rãsare…
Vine cu popasuri multe,
Face-n calea lui mãtãnii.
Câte-odatã stã s-asculte
Clopoþeii de la sãnii.
Alteori uimit tresare,
Dã din mâini ºoptind grãbit —
Parcã spune-o tainã mare
Unui soþ închipuit…
Ca o umbrã din poveste
Se strecoarã-ncet, ºi iar
Stã deodatã fãrã veste
Rezemat de-un felinar.

Faþa lui se lãmureºte, —
Pare-nduioºat acum…
Visãtor ºi lung priveºte
Casele de peste drum:
Poartã micã… pomi în floare…
O fereastrã luminatã…
Streºini albe de ninsoare…
Toate-i par ca altãdatã!
ªi pãreri de rãu trecute
Cad pe inima-i truditã,
Ca un stol de pãsãri mute
Pe-o grãdinã pãrãsitã:
,,Bulgãraº de gheaþã rece,
Iarna vine, vara trece
ªi n-am cu cine-mi petrece…
Bulgãraº topit în foc,
Dacã n-am avut noroc!
Dacã n-am avut noroc…”

Glasul, înecat, se curmã.
Omul, ºovãind în stradã,
Pleacã iar, lãsând în urmã
Pete negre pe zãpadã.

***

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...