Mihai Eminescu | Ecuilibrul

În fine, ceea ce am zis noi, s-a împlinit. Cehii cer autonomia þãrei lor; galiþienii, tirolezii, triestienii cer aceeaºi esenþã sub alte forme; ba chiar organul jidanilor unguriþi, Pester Lloyd, are inspiraþiunea de a recomanda guvernului austriac o deplinã...