George Topârceanu | Balade vesele si triste | Balada cãlãtorului

Publicat deMadalina Marcu

O, e-atât de bine când pe drumuri ninse
Întâlneºti o casã cu lumini aprinse,
Un ogeac din care se ridicã fum,
Când te prinde noaptea cãlãtor la drum!

Sania coboarã clinul de pãdure.
Fug în urma noastrã luminiºuri sure
ªi-n singurãtatea care ne petrece,
Peste vârf de arbori, asfinþitul rece
Strãbãtând podoaba crengilor subþiri
Lumineazã-n aer bolþi de trandafiri.

Dar amurgul palid a-nceput sã scadã.
Noaptea, ca un abur, creºte din zãpadã.
Se ivesc departe mãguri de hotar,
Într-un loc se face drum pustiu de car,
ªi-o fântânã strâmbã pe lumina zãrii
Pare cã sporeºte liniºtea-nserãrii…

Drum de vis! E clipa mutei agonii
Când alaiul Nopþii zboarã pe câmpii,
Când singurãtatea umbrele-ºi aratã
ªi departe-n ºesuri Ziua alungatã
Lângã reci fruntarii alergarea-ºi curmã,
Cu ochi mari de spaimã sã priveascã-n urmã,
Sã-ºi adune-n locul unde-a-ncremenit
Peste sâni de gheaþã pãrul despletit.

Ca-ntr-o presimþire sufletul þi-e-nchis.
Unde eºti? Îþi pare cã trãieºti un vis…
Treci lãsând în urmã, la rãspântii mute,
Umbre solitare ºi necunoscute,
Treci ducând o parte din tristeþea lor,
Un suspin, o rugã, un zadarnic dor.
Iar târziu, când taina dimprejur te cheamã
ªi-þi strecoarã-n suflet un fior de teamã,
Singur cu povara cugetului tãu
Te cuprind deodatã lungi pãreri de rãu
Dupã-o fericire care întârzie,
Dupã câte n-au fost, dar puteau sã fie,
Dupã cele duse pentru totdeauna…

Astfel, cu mirare, te trezeºti când luna
Lumineazã somnul unei lumi din basme,
Iar omãtul umple noaptea de fantasme.

………………….
………………….

O, e-atât de bine când pe drumuri ninse
Întâlneºti o casã cu lumini aprinse,
Un ogeac din care se ridicã fum,
Când te prinde noaptea cãlãtor la drum!

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...