George Topârceanu | Migdale amare | Prefatã

Prin ce þinuturi rãtãceºtiPribeagã?În care grotã din poveºtiAi hibernat — o varã-ntreagã? O, Muza mea cu nasul micªi coapse fine,Abia sculptate din nimic,De ce te-ai dus de lângã mine?… þi-am prins în pãrul inelatVreo floare artificialã?Te-am ofensatCu vreo...

Noapte de iarnã

Cad din cer mãrgãritarePe oraºul adormit… Plopii, umbre solitareÎn vãzduhul neclintit,Visãtori ca amoreziiStau de veghe la fereastrã,ªi pe marmura zãpeziiCulcã umbra lor albastrã. Iarna!… Iarna tristã-mbracãStreºinile somnoroase,Pune vãl de promoroacãPeste...

Noapte de mai

Sãrman cizmar!Ce demon te-a ursit sã staiPe trepiedul tãu barbar,În noaptea limpede de mai?… O ºoaptã prinde sã-nfioareUmila ta singurãtate.Prelung ºi rar, în depãrtareUn clopot miezul nopþii bate.Coboarã vremea ca o apãNestãvilitã-n lunga-i cale,ªi fiecare ceas...