Infernul

Stanþe apocrife la Divina Comedie I “Allor si mosse, ed io gli tenni dietro.”Dante … Trudit apoi, m-am aºezat pe-o stâncã.La capãtul cãlãtoriei meleSe deschidea prãpastie adâncã. ªi strãbãtând a norilor perdeleCu-nveninate ace de luminã,Sclipeau în...

Distih eroic

Plop tânãr, încrustat în miezul verii,Cu ramuri vii ºi frunzã sclipitoare,Când râul vântului te scaldã,Învaþã-mã sã râd ca tine-n soare,Sã-i sorb lumina caldã. * Plop negru, încrustat în gerªi-ncremenit sub lunãCu rãmuriº de zgurã ºi de fier…Învaþã-mã sã uit...

Epilog

Lângã þãrmul tristei mãriM-am oprit pe-o stâncã.Apa tremurã spre zãri,Verde ºi adâncã. Sufletu-mi, împovãratDe-o iubire moartã,Se ridicã ne-mpãcatªi cu el o poartã, Cum îºi duce greu în zborVulturul de mare,Peste valuri cãlãtor,Prada moartã-n gheare…...

Romantã

O, vis al iubirii trecute!Sunt singur — omãtul târziuPãteazã aleile muteªi parcul e încã pustiu. Vãd iarãºi castanii ºi plopii.Prin ramuri suspine strãbat.Acum cu sfialã m-apropiiDe banca pe care ai stat. ªi pieptul începe sã-mi batã.De sus fluturând a cãzutPe bancã o...

Noapte de toamnã

Murmur lung de streºini, risipite ºoapteCresc de pretutindeni ºi se pierd în noapte.Rareori prin storuri o luminã scapãDe-mi aprinde-n cale reci oglinzi de apãªi-mi trimite-n faþã raza ei rãsfrântã…Ploaia bate-n geamuri, streºinile cântã. Dar treptat, cu larmã...