POLUAREA ATMOSFEREI

Poluarea reprezinta distrugerea mediului înconjurator datorata infectarii cu materii reziduale, cu deseuri industriale, cu gaze de esapament etc.Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a mentinut timp de milioane de ani, este amenintat acum de activitatea...

Turismul Ecologic

Gabriel Waewermann:”Le tourisme international”, Armand Colin, Paris,1988 Turismul înseamnă suprimarea obstacolelor naturale fara a produce pagube ambientale (dupa Krippendorf).- trebuie ca dezvoltarea turistică să conserve moştenirea culturală şi...

Formele de agresiune asupra mediului

După J. Sonnenfeld, se deosebesc un mediu geografic, unul operaţional, unul perceptual, respectiv unul comportamental. Mediul geografic reprezintă sfera cea mai largă, referindu-se la nivelul planetar al mediului (polar, tundral, arboral, esemial). Mediul operaţional...